Tranås kommun

Gång- och Cykel väg (GC-banor), Gripenberg

Trafikverkets vägplan är godkänd!

Projektet väntas starta under 2020

De planerade åtgärderna är:

  • en ny gång- och cykelväg längs med Månstorpsvägen
  • upprustning av gång- och cykelpassagen i korsning Månstorpsvägen/Jönköpingsvägen
  • en ny gång- och cykelväg längs med Jönköpingsvägen, från väg 982 i söder till Månstorpsvägen i norr

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Planbeskrivning

Tranås kommun

GC-banor som är beroende av Trafikverkets projekt avslutas 2020.


Kontakt

Gatuavdelningen

Björn Johansson
Gatuchef
Tfn: 0140-681 87

Senast ändrad:  2019-11-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR