Tranås kommun

Investeringar i cykel- och gångbanor i Gripenberg 2015 till 2020

Under åren 2015 till 2020 har Tranås kommun tillsammans med Trafikverket utfört flera insatser för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister i Gripenbergs samhälle.

Cykelbro

1. 2015 byggdes en cykelbro över Svartån. Investering: 2,8 miljoner kronor.

Belysta gång- och cykelvägar

2. 2019 – mellan Gjuterivägen och ICA-butiken. Investering: 0,6 miljoner kronor.
3. 2019 – mellan Promenadvägen och Klövervägen. Investering: 0,9 miljoner kronor.
4. 2020 – utmed Enhagsvägen. Investering: 0,7 miljoner kronor.
5. 2020 - mellan Månstorpsvägen och Gärdesvägen: 0,4 miljoner kronor.

Medfinansiär till Trafikverkets projekt

6. 2020 slutfördes Trafikverkets projekt, Tranås kommun har varit medfinansiär, att bygga gång- och cykelväg utmed väg 133/Jönköpingsvägen och Månstorpsvägen, investering från Tranås kommun: 3,4 miljoner kronor.

Kontakt

Gatuavdelningen

Björn Johansson
Gatuchef
Tfn: 0140-681 87

Senast ändrad:  2021-04-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR