Tranås kommun

KLIPP HÄCKEN!
Siktens betydelse för säkerhet på bostadsgator
och vad tomtägare kan göra för att förbättra den.

Klipp häcken

 

Säker trafik på
bostadsgator kräver fri
sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.
Några enkla åtgärder före och under sommaren kan
rädda liv.

 


Utfart mot gata

Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

 

 

Hörntomt

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

 

 

Tomt intill gata

Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 • Över gångbana, minst 2,5 m
 • Över cykelväg, minst 3,2 m
 • Över körbana, minst 4,6 m

Några rekommendationer

 

Träd och buskar växer!

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinnr sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Lämpliga häckväxter

Friväxande låg häck:

 • Liten svart aronia
 • Björkspirea
 • Hybridspirea
 • Mahonia
 • Ölandstok

Klippt häck:

 • Avenbok
 • Bok
 • Hagtorn
 • Häckkaragan
 • Idegran
 • Liguster
 • Måbär
 • Naverlönn
 • Oxbär
 • Spirea
 • Syrén

Beträffande planteringsavstånd och beskärning rådfråga plantskolan i samband med inköp.

 

Plantera på rätt ställe!

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 m innanför tomtgräns, Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

 

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Plan- & bygglagen 8 kap 15§

Kontakt

Gatuavdelningen

Björn Johansson
Avdelningschef
Tfn: 0140-681 87

Christoffer Palmér
Arbetsledare, drift- och anläggning
Tfn: 0140-682 57


Senast ändrad:  2021-02-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR