Tranås kommun

Parkeringstillstånd - information om ansökan


Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Under Dokument hittar du ansökningsblankett med tillhörande information. Ansökningsblankett finns också tillgänglig på samhällsbyggnadsförvaltningens expedition och i receptionen på Stadshuset.


Parkeringstillstånd för näringsidkare och serviceföretag

Även kallat nyttoparkeringstillstånd. Under Dokument hittar du ansökningsblankett med tillhörande information.

Senast ändrad:  2021-01-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR