Tranås kommun

Halkbekämpning av kommunala vägar

Vid halkbekämpning används tumlat bergkross för att sanda vägarna.

Det är endast vid extrem halka ner till 6 minusgrader som vägsalt används på prioriterade vägar. I undantagsfall kan även övriga vägar saltas om det behövs ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Exempel på extrem halka kan vara barfrost, underkylt regn eller små mängder snö som packas till ett tunt lager is.

Dessa riktlinjer för halkbekämpning av kommunala vägar är framtagna med hänsyn till miljö och trafiksäkerhet och är fastställda av kommunfullmäktige.

Kontakt

Gatuavdelningen

Christoffer Palmér
Arbetsledare drift- och anläggning
Tfn: 0140-682 57

Senast ändrad:  2019-11-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR