Tranås kommun

Sandupptagning och sopning.

Sandupptagning gator och GC-banor våren 2020

Nu påbörjas finsopningen av bostadsaområden och beräknas vara klar i slutet av maj, men otjänlig väderlek kan medföra att beräknat slutdatum förskjuts i motsvarande mån.

Finsopningen börjar i Stoeryd, fortätter i Ängarydsområdet och sedan motsols runt staden och avslutas i Sommen.

Vi är nu färdiga i Stoeryd, Ängaryd, Hjälmaryd och Gripenberg/Linderås, Söder, Tostås, Fröafall, Källås, Junkaremålen, Östra Berg, Bäck, Västra Berg, Diplomaten, Norr, Hätte, Sjukhusområdet, Norraby, Granelund. Vi har nu börjat i Sommen och räknar med att vara klara den här veckan.

På grund av den situation vi har i dagsläget med Coronaviruset Covid-19 kan oväntade situationer uppstå som medför förseningar.

Vi kommer löpande att uppdatera läget och hur långt vi kommit med finsopningen.


Kontakt

Gatuavdelningen

Christoffer Palmér
Arbetsledare, drift- och anläggning
Tfn: 0140-682 57

Information till fastighetsägare

  • Kom ihåg att rengöra gångbanorna utanför din fastighet i god tid före finsopningen görs i ditt område.
  • Tänk även på att hålla gångbanor fria från ogräs, för att förhindra att asfaltsytan bryts ner av växtlighet.

Senast ändrad:  2020-05-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR