Tranås kommun

Trafikregler för klockareplan

På Transportstyrelsens hemsida hittar du lokala trafikföreskrifter publicerade, följ länken under dokument för att läsa dem.

Klockareplan

Mitt på Storgatan i Tranås bredvid torget ligger Klockareplan. Där gäller följande regler:

  • Högertrafik gäller för alla fordon, även cyklar.
  • Fordonsförare och gående ska samverka med varandra under ömsesidigt hänsynstagande.
  • Gående bör få korsa körbanorna över hela torget utan onödigt dröjsmål.
  • Rekommenderad hastighet 30 km/tim.
  • Cyklar bör parkeras på särskilt anordnade uppställningsplatser för cyklar.
  • Lastning/lossning eller på/avstigning får utföras på Klockareplan, så länge som övrig trafik inte onödigtvis hindras eller störs, med undantag där det är parkeringsförbudzon.

Kontakt

Gatuavdelningen

Björn Gustafsson
Trafikingenjör
Tfn: 0140-686 84

Senast ändrad:  2019-11-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR