Tranås kommun

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra ytor. Hit räknas även vatten som tas omhand vid dränering runt hus.

Ta hand om dagvattnet nära källan

Om dagvattnet fördröjs så nära källan som möjligt minskar risken för att ledningsnätet blir fullt, vilket i värsta fall kan leda till källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten.

Det finns olika sätt att ta hand om sitt dagvatten, t.ex. kan det ledas till en stenkista, samlas upp i vattentunnor eller kopplas till kommunens dagvattenledning i gatan när det finns en sådan.Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ska se till att dagvattenhanteringen på tomten är okej.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Thomas Ivarsson
Enhetschef rörnät
Tfn: 0140-688 84, 070 - 688 84 95

Senast ändrad:  2021-01-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR