Tranås kommun

Klimatveckan 2020 16-23 september

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktivieter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete.

Alla är välkomna att bidra med aktiviteter och satsningar som bidrar till Klimatveckans syfte.

Klimatveckan i Tranås

Tranås kommun, som en av medlemsorganisationerna i Klimatrådet, vill engagera och inspriera alla i Tranås att bli delaktiga i klimatarbetet, alla utifrån sina möjligheter. Därför vill vi samordna och marknadsföra de aktiviteter som företag, organisationer, verksamheter och privatpersoner vill bidra med under veckan.

Vad kan ni bidra med under veckan?

Har ni någon aktivitet som ni vill marknadsföra inom områdena:
energi, avfall & återvinning, klimatsmart konsumtion, återbruk & laga, gå & cykla, miljövänliga transportmedel, klimatsmart mat eller matsvinn?
Eller vi ni kanske vara med på klimatutställningen vi planerar ha på biblioteket?

Skicka era bidrag till e-post BM@tranas.se senast den 22 maj så hjälper vi till att sprida information och inspiration.

Klimatveckan för ett Plusenergilän

Jönköpings län ska vara ett Plusenergilän senast år 2050. Det innebär att länet ska minska behovet av energi och öka produktionen av förnybar energi så att det bli ett överskott som akn användas utanför länet. Samtidigt ska utsläppen av växthusgaser sänkas till låga nivåer. För att nå dit måst alla bidra. Läs mer om visionen på länken nedan.

Länk till Klimatsrådets sida om Plusenergilän

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

BM@tranas.se

Senast ändrad:  2020-04-23

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR