Tranås kommun

Fastighetsägare och flerbostadshus

Uppvärmning och ventilation är viktiga frågor i bostäder. Dessa står även för en stor del av kostnaderna för en fastighetsägare. Det finns mycket som du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan göra för att energieffektivisera. Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för mer information.

Energideklaration

En energideklaration är ett bra sätt att få tips om hur du kan dra ner på energikostnaderna i dina byggnader. I flerbostadshus och allmänna lokaler är det obligatoriskt att ha genomfört en energideklaration och att sätta upp "lappen i trappen" som visar husets energiförbrukning.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.


Senast ändrad:  2020-10-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR