Tranås kommun

Hygienisk behandling

Med hygienisk behandling menas exempelvis frisörverksamhet, massage, hudvård, manikyr, akupunktur, tatuering och fotvård. Socialstyrelsen har gett ut ett allmänt råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Detta råd tar upp rengöringsrutiner för redskap, rutiner för att säkra en god hygien samt vad som bör ingå i egenkontrollen för verksamheten.

Förhindra smittspridning

Yrkesmässig hygienisk verksamhet som kan innebära risk för blodsmitta är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Vid anmälan kontrollerar bygg- och miljöförvaltningen bland annat att verksamhetsutövaren har goda hygienrutiner för att förhindra smittspridning och att lokalen är väl anpassad för verksamheten.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Johannes Liljenberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-688 12

Senast ändrad:  2019-01-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR