Tranås kommun

För en hälsosam miljö både inom- och utomhus

Det finns många områden omkring oss som kan påverka vår hälsa. Till exempel brister i vår inomhusmiljö, dricksvattnet om du har en egen brunn och höga ljudnivåer vid konserter. Hälsoskydd handlar om att förhindra och förebygga olägenhet för människors hälsa.

Tillsynsbesök för en god inomhusmiljö

Bygg- och miljöförvaltningen i Tranås utför tillsynsbesök för att säkra en god inomhusmiljö och för att förebygga smittspridning vid hygienisk behandling. Vid inspektionerna kontrolleras exempelvis hygienrutiner, ventilation och buller. Verksamheten ska även arbeta med egenkontroll, vilket innebär att den som bedriver verksamheten ska vara medveten om vilka risker som finns och hur de ska förebygga dem.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Johannes Liljenberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-688 12

Senast ändrad:  2021-04-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR