Tranås kommun

Sola säkert

Solning i solarier innebär en hälsorisk. Det är mycket viktigt att de rör som finns i solariet är godkända för just det solariet, så att inte strålningen riskerar att blir för stark, med brännskador som följd.

Anmälningspliktiga

Solarier är anmälningspliktiga enligt strålskyddsföreskifterna. Den som bedriver solarieverksamhet ska därför anmäla detta till bygg- och miljönämnden. Vid anmälan kontrolleras att de krav som finns i föreskrifterna följs och att lokalen är väl anpassad för verksamheten.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Johannes Liljenberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-688 12

Senast ändrad:  2019-01-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR