Tranås kommun

Köldmedia

Många typer av anläggningar för värme, kyla och ventilation innehåller köldmedia.

Äldre typer av köldmedia (så kallade freoner eller CFC) var både skadliga för ozonskiktet och kraftiga växthusgaser (ca 1000-2000 gånger kraftigare än koldioxid). Dessa är numera förbjudna. Undantag gäller dock för mindre aggregat (max 900 g CFC).

De modernare köldmedierna (HFC) är inte farliga för ozonskiktet, men är fortfarande kraftiga växthusgaser (ca 1000-1500 gånger kraftigare än koldioxid). Dessa får användas, men om aggregatet är över en viss storlek ska regelbunden läckagekontroll ske.

Läckagekontroll

Läckagekontroll ska utföras av certifierad personal.

Beroende på aggregatets storlek (hur mycket köldmedia det innehåller) ska kontroll ske med olika intervall. Mängden köldmedia räknas först om till koldioxidekvivalenter (CO2e).

CO2e

Intervall

0-5 ton

Inget krav på regelbunden läckagekontroll

5-50 ton

Högst 12 månader

50-500 ton

Högst 6 månader

Mer än 500 ton

Högst 3 månader

 

Om anläggningen totalt innehåller mer köldmedia än motsvarande 14 ton CO2e ska rapport från läckagekontrollen skickas in till bygg- och miljönämnden. Rapporten ska skickas in före den 31 mars året efter det år som rapporten gäller.

Anmälan

Före installation av aggregat som innehåller mer köldmedia än motsvarande 14 ton CO2e ska en anmälan lämnas in till bygg- och miljönämnden.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Jenny Enåkander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-687 36

Senast ändrad:  2021-04-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR