Tranås kommun

Anslutning av verksamheter till kommunalt avlopp

Före anslutning av spillvatten från verksamheter till kommunalt spill- eller dagvattennät ska en prövning göras av VA- och avfallsavdelningen.

För att få släppa vattnet till kommunens spillvattennät ska vattnet vara behandlingsbart i reningsverket, dvs det ska innehålla ämnen som fosfor, kväve eller organiskt material. Vattnet får heller inte innehålla för mycket föroreningar. Föroreningar som t.ex. metaller renas inte, utan förorenar avloppsslammet eller går orenat igenom reningsverket och når Svartån. Detta beror på att reningsverket är byggt och anpassat för att rena spillvatten från hushåll.

Länsgemensam anslutningspolicy

I Jönköpings län finns en gemensam anslutningspolicy som innehåller råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och verksamheter. Anslutningspolicyn bygger till stor del på riktlinjer från Svenskt Vatten.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Linnea Sund
Miljöingenjör
Tfn: 0140-681 40

Senast ändrad:  2020-11-16

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR