Tranås kommun

Vattenmätaren håller koll på din användning

Alla som är anslutna till kommunalt vatten eller avlopp har en vattenmätare som läser av vattenförbrukningen i fastigheten. Med start 2017 påbörjas ett byte till fjärravläsningsmätare och cirka 500 mätare om året kommer att förnyas under en period på 8 år.

Avläsning med gammal vattenmätare

Om du har en gammal vattenmätare läser du själv av din vattenförbrukning en gång om året, efter att du fått brev hemskickat. Du kan fylla i din vattenförbrukning via e-tjänsten Meddela oss din vattenförbrukning eller på Tranås Energis hemsida.

Vattenförbrukningen kan läsas av oftare på eget initiativ, om du vill ha en noggrannare fördelning av kostnaden över året.

Avläsning med ny vattenmätare

När du fått den nya fjärravläsningsmätaren sker avläsningen automatiskt en gång om året och du behöver inte längre rapportera in din vattenförbrukning.

Byte av vattenmätare

Alla vattenmätare byts ut då och då, oavsett om det är en gammal eller ny. En villamätare byts ut när den suttit uppe mellan 8-10 år och då kontrolleras också mätnoggrannheten enligt gällande praxis. Större vattenmätare byts ut dubbelt så ofta. Före bytet får du ett meddelande i din brevlåda.

Vem äger vad?

Vattenmätaren ägs av kommunen, medan anslutande ventiler och kopplingar vid mätarplatsen ägs av fastighetsägaren.


Ny vattenmätare

Gammal vattenmätare

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen


Vattenmätarbyte

Thonie Jacobsson
VA-tekniker
Mobil: 070-573 71 22

Thomas Ivarsson
Enhetschef Rörnät
Tfn: 070-688 84 95


Vattenförbrukning & fakturor

Tranås Energi Kundtjänst
Tfn: 0140-69 240

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2021-01-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR