Tranås kommun

VA-utredningar på fastigheter

VA-ledningar som finns på tomtmark ägs av fastighetsägaren.

Vi hjälper gärna till

VA- och avfallsavdelningen kan hjälpa till med utmärkning av ledningars läge på tomtmark.

Tidig kontakt

Prata med oss innan du dränerar kring ditt hus eller om du ska byta ut eller lägga nya ledningar på din tomt. Då har vi möjlighet att besikta kommunens del av ledningen som ansluter till fastigheten. Vi ger även råd om vad du behöver tänka på när du utför ledningsarbetet.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Viktor Öberg
VA-tekniker
Tfn: 070-532 96 36

Senast ändrad:  2020-10-20

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR