Tranås kommun
AVFALL FRÅN VERKSAMHETER

Avfall från verksamheter

På Norraby återvinningscentral kan verksamheter lämna sitt avfall mot en avgift.

Om du kommer med en släpkärra eller skåpbil ska du registrera ditt besök i vår kortterminal. Kommer du med lastbil eller har mer än 2 kubikmeter avfall ska du använda vår bilvåg.

Farligt avfall

Som företagare får du lämna vissa typer av farligt avfall på Norraby återvinningscentral om du har företagskort och avlämnarintyg för avfallet. Det gäller tryckimpregnerat trä, asbest och elavfall. Du får inte lämna kemiskt farligt avfall.

Hantera farligt avfall från företag

Asfalt intyg

På Norraby avfallsstation tar vi inte emot asfalt innehållande stenkolstjära som klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen SFS 2020:614.

För att lämna asfalt krävs ett intyg på att det inte innehåller stenkolstjära.

Intyg för inlämning av asfalt

Kortterminal

Företag som kommer med personbil, släpkärra eller skåpbil ska registrera sitt besök i vår kortterminal, istället för invägning på bilvågen.

Hämta ditt företagskort

Hämta ut ett företagskort hos personalen första gången du besöker återvinningscentralen. Du kan hämta ett kort per företag, fastighetsbolag eller förening.

Hur registrerar jag mitt besök?

Varje gång du kommer med avfall till återvinningscentralen passerar du genom kortterminalen. Där håller du fram ditt kort som läses av. Kvittot som du får lägger du synligt i bilens vindruta. Sedan lämnar du ditt sorterade avfall som vanligt.

Mottagningsavgiften för varje registrerat besök är 231 kronor exklusive moms. En faktura skickas till ditt företag.

Byggavfall från hushåll

Företagare som kör byggavfall från hushåll ska registrera sitt besök i kortterminalen.

Undantag

För en del typer av verksamhetsavfall tas särskild avgift ut. Fråga gärna personalen om vad som gäller.

Enbart metallavfall lämnas gratis. Det gäller även förpackningar och elektronik med producentansvar när det lämnas för återvinning.

Extrakort

Om du förlorat ditt kort eller vill ha fler kort inom ditt företag, kan du hämta ett eller flera kort på Norraby återvinningscentral. Kostnaden är 250 kronor per styck, exklusive moms.

Om du tappar bort ditt kort är det viktigt att du kontaktar återvinningscentralen för att spärra kortet.

Mer avfall än 2 kubikmeter

Om du ska lämna mer än 2 kubikmeter avfall ska du kontakta personalen och väga in ditt avfall på bilvågen istället för att passera genom kortterminalen.

Prislista verksamhetsavfall

Aktuell prislista för olika typer av avfall finns i dokumentet Verksamhetsavgifter 2021 - Norraby återvinningscentral.


Avfallsslag

Artikel

Sort

Ápris 2021

ÅVC besök,skåpbil/släpkärra max 2 kbm 

1000

st

231

Verksamhetsavfall sort brännbart

210

ton

1175

Verksamhetsavfall sort för deponi

221

ton

1350

Verksamhetsavfall gips

222

ton

1350

Verksamhetsavfall osorterat

231

ton

2027

Verksamh.avfall brännbart rabatt 10 % (min. 500 t)

250

ton

1058

Schaktmassor, ej användbara till sluttäckningen

310

ton

112

Grus vägmaterial

320

ton

0,00

Grus/slam dagvatten

321

ton

142

Grus/slam avlopp

322

ton

142

Slam rännstensbrunnar

410

ton

142

Komposterbart grönavfall

510

ton

142

Metallskrot

520

ton

0

Träavfall

530

ton

273

Stubbar

532

ton

630

Betong, max 30x30x40 cm, ingen armering

540

ton

352

Betongblock större än 30x30x40 cm

542

ton

735

Asfalt för återvinning, fri från stenkolstjära

550

ton

84

Grönris, max 20 cm diameter

570

ton

273

Asbest, säck

641

st

105

Asbest, ton

642

ton

1470

Elektronik (ej producentansvar)

720

kg

5


Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Decibell Sahlén

Enhetschef Avfall
Tfn: 0140-683 54

Senast ändrad:  2021-05-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR