Tranås kommun

Farligt avfall från företag

För att du som företagare ska få lämna farligt avfall, till exempel elavfall, asbest och tryckimpregnerat trä, på Norraby återvinningscentral måste du ha både företagskort och avlämnarintyg med dig. Intyget gäller endast för en sorts avfall och för ett tillfälle.

 

Varför behövs det avlämnarintyg?

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera sin hantering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. På så vis kan Sverige uppfylla EU-kraven på att kunna redogöra hur farligt avfall hanteras och transporteras inom landet.

Vem ska rapportera?

Reglerna omfattar alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. I praktiken innebär det majoriteten av alla företag.

Om rapportering av farligt avfall på Naturvårdsverkets webbplats

Vad är farligt avfall?

Några exempel på farligt avfall från olika verksamheter:

 • Kontor: lysrör, elektronisk utrustning, batterier.
 • Jordbruk: spilloljor, kasserade växtskyddsmedel.
 • Frisersalonger: farliga kemikalierester.
 • Tatuerings- och skönhetssalonger: farliga kemikalierester.
 • Rivnings- och byggverksamheter: bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen, till exempel eternitplattor, elavfall, pcb-haltiga byggmaterial.
 • Bilverkstäder: spillolja, oljefilter, bilbatterier.

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som förekommer i din verksamhet och vilka skyldigheter du har.

Vilka typer av farligt avfall kan företag lämna på Norraby återvinningscentral?

 • Tryckimpregnerat trä och asbest - Får endast lämnas av hantverkare som kan ange från vilken villa- eller fritidshusadress avfallet kommer från. Avlämnarintyg krävs.
 • Elektronik - Avlämnarintyg krävs.

Personalen har rätt att neka avlämning på Norraby återvinningscentral om avlämnarintyget saknas.

Kemiskt farligt avfall

Norraby återvinningscentral tar inte emot kemiskt farligt avfall från företag. För hämtning av kemiskt farligt avfall från verksamheter kan du anlita till exempel JRAB 0140-187 90 eller Tekniska Verken 013-20 90 40.

Du kan få hjälp med rapporteringen via ett ombud. Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som ansvarar för att kraven följs.

Avlämnarintyg för asbest och impregnerat trä

För att verksamheter ska få lämna asbest och impregnerat trä på återvinningscentralen måste avfallet vara registrerat i Naturvårdsverkets avfallsregister. Den pdf-fil som skapas vid registreringen fungerar som avlämnarintyg. Skriv ut en kopia och ta med till återvinningscentralen tillsammans med avfallet.

Registrera avfall i Naturvårdsverkets avfallsregister

Vad ska jag anteckna och rapportera?

För varje avfallstyp ska du som verksamhetsutövare anteckna:

 • var avfallet har producerats
 • datum när avfallet transporteras bort
 • hur avfallet transporteras
 • vem som ska transportera avfallet
 • avfallets vikt i kilogram
 • den mottagare och plats där avfallet ska hanteras.

Anteckna ovanstående punkter innan du påbörjar transporten. Spara anteckningarna i minst tre år.

Hur går jag till väga?

 1. Gå in på Naturvårdsverkets avfallsregister.
 2. Registrera ditt avfall. Vid registreringen ska du ange verksamhetens CFAR-nummer.
  Sök fram CFAR-nummer hos Statistiska centralbyrån
 3. Skriv ut en kopia på registreringen och ta med den till återvinningscentralen. Den fungerar som ett avlämnarintyg. Registreringen gäller endast för en sorts avfall och vid ett tillfälle.
 4. Lämna avlämnarintyget till personalen på återvinningscentralen. Personalen kontrollerar registreringen och avfallet.
 5. Avgifter för olika avfallsslag betalas enligt fastställd prislista i Verksamhetsavgifter 2021 - Norraby återvinningscentral. Metallavfall, wellpapp, förpackningar och elavfall med producentansvar är gratis att lämna.
 6. Lämna avfallet på angiven plats.

Avlämnarintyg för elavfall

För att verksamheter ska få lämna elavfall på Norraby återvinningscentral krävs ett avlämnarintyg från El-kretsen. Skapa ett avlämnarintyg för ditt elavfall på El-kretsens webbplats. Skriv ut mailet som du får som bekräftelse och visa upp det för personalen vid ditt besök hos oss.

Utöver avlämnarintyget ska du också registrera ditt elavfall innan transport i Naturvårdsverkets avfallsregister.

Vad räknas som elavfall?

Exempel på elavfall är:

 • vitvaror
 • kylskåp och frysar
 • lysrör
 • ljuskällor
 • batterier
 • diverse elektronik.

Hur går jag till väga?

 1. Skapa ett avlämnarintyg från El-kretsen.
 2. Fyll i uppgifter om elavfallet samt kontakt- och företagsuppgifter.
  Sök fram verksamhetens CFAR-nummer hos Statistiska centralbyrån
 3. Intyget skickas till din e-postadress. Ta med dig intyget, antingen utskrivet eller digitalt, till återvinningscentralen. Intyget gäller endast för en sorts elavfall vid ett tillfälle. Om du har flera olika elavfall så krävs det alltså flera intyg.
 4. Visa upp intyget för personalen på återvinningscentralen. Personalen kontrollerar intyget och avfallet.
 5. Lämna avfallet på angiven plats.

Ibland behövs tillstånd

Om du genomför yrkesmässiga transporter av avfall eller transporterar farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet kan du behöva ansöka tillstånd eller lämna in en anmälan till Länsstyrelsen.

Om transport av farligt avfall på Länsstyrelsens webbplats

Registrera ditt besök i kortterminalen med företagskort

Alla verksamheter som vill lämna avfall vid Norraby återvinningscentral ska vara registrerade i betalsystemet och ha ett kundnummer. Det gäller alla företag som kommer med personbil, släpkärra eller skåpbil, oavsett mängd. När ditt företag finns i vårt system får du ett företagskort. Använd företagskortet för att registrera ditt besök i vår kortterminal. Kvittot som du får ska ligga i vindrutan.

Saknar du företagskort, kontakta personalen.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Decibell Sahlén

Enhetschef Avfall
Tfn: 0140-683 54

Senast ändrad:  2021-05-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR