Tranås kommun

Anmälan om driftstörning vid miljöfarlig verksamhet

Om du bedriver en anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (så kallad B- eller C-verksamhet), ska du anmäla driftstörningar till din tillsynsmyndighet. I de flesta fall är det bygg- och miljönämnden/-förvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Det är sådana driftstörningar som riskerar att påverka människors hälsa eller miljön som du måste anmäla.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Tfn: 0140-681 51 (exp)

Senast ändrad:  2021-01-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR