Tranås kommun

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Enligt 5 kap 15§ Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) ska du som vill bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anmäla denna försäljning till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Anmäl din försäljning (e-tjänst)

Har du anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och ska upphöra med din verksamhet ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan om upphörd försäljning

Anmälan och egenkontrollprogram

Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla försäljningen till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bland annat beskriva hur din verksamhet ser till att lagen efterföljs. Upprättat egenkontrollprogram bifogar du med din anmälan av försäljning till kommunen.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns publikationen "Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare". Utifrån denna vägledning kan verksamheten upprätta ett egenkontrollprogram anpassat för företagets verksamhet.

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får bara säljas till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen fyllt 18 år. Du ska ha en skylt
i din butik, helst vid kassan, som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Förpackningarna

Varje förpackning ska ha hälsovarningar, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration.

Straffansvar

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller få böter. Vid allvarliga brister kan du även få fängelse. Det är kommunen och polisen som gör kontroller i de butiker där produkterna säljs.
 

Tillsyn

Kommunen och polismyndigheten utövar tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften fr o m 2021-01-01 är fastställd till 1 900 kronor
(4% av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.)

(Aktuellt prisbasbelopp för år 2021: 47 600 kronor.) 

Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Alkohol- och tobakshandläggare
Tfn: 0140-681 95

Besöksadress:
Socialtjänsten, Förvaltningskontor 
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2020-12-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR