Tranås kommun

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansökan om försäljningstillstånd för detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror är förenat med en ansökningsavgift. Avgiften betalas i samband med ansökningstillfället till Tranås kommun, postgiro 1 27 22—5, vänligen ange A711000, B31172, C26722 

Ansökningar avseende:

Prisbasbelopp

Avgift             

Försäljningstillstånd för detaljhandel

med tobaksvaror

13% av aktuellt

prisbasbelopp

6 200 kr

Försäljningstillstånd för partihandel

med tobaksvaror

13% av aktuellt

prisbasbelop

6 200 kr

Tillfälligt försäljningstillstånd för

detaljhandel med tobaksvaror

13% av aktuellt

prisbasbelopp

6 200 kr

Prövning av nya bolagsmän i handels-

och aktiebolag med försäljningstillstånd

6,5% av aktuellt

prisbasbelopp

3 100 kr


Tillsynsavgift

Detaljhandlare och partihandlare med försäljningstillstånd för tobaksvaror får betala en årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgiften är fr o m 2021-01-01 2 900 kronor (6% av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.)

(Aktuellt prisbasbelopp för år 2021: 47 600 kronor.)


Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Alkohol- och tobakshandläggare
Tfn: 0140-681 95

Besöksadress:
Socialtjänsten, Förvaltningskontor 
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2021-04-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR