Tranås kommun

Handel med vissa receptfria läkemedel

Anmälan och tillsyn

Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel sker till Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket meddelar kommunen vilka försäljningsställen av receptfria läkemedel som finns i kommunen.

Kommunen har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad (20 §, Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel).

Tillsynsavgiften är fr o m 1 900 kronor (4% av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor).

(Aktuellt prisbasbelopp för år 2021: 47 600 kronor)

Egenkontrollprogram

Enligt 16 § 1 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som bedriver detaljhandel utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Under rubriken bra ställen finns en länk till Svensk dagligvaruhandel som på sin hemsida har förslag på egenkontrollprogram.


Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Alkohol- och tobakshandläggare
Tfn: 0140-681 95

Besöksadress:
Socialtjänsten, Förvaltningskontor 
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2020-12-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR