Tranås kommun

Tänker du starta en verksamhet som hanterar livsmedel?

För att starta en verksamhet som hanterar livsmedel krävs att verksamheten är registrerad hos bygg- och miljönämnden.

Kontakta oss:

 • om du ska starta en helt ny verksamhet
 • innan du gör en större förändring i din verksamhet
 • om du tar över eller säljer en verksamhet
 • om verksamheten upphör.

Är du osäker eller vill ha mer information så är du välkommen att kontakta oss på Bygg- och miljönämnden.

Kontroll enligt livsmedelslagen

Bygg- och miljönämnden gör kontroller enligt livsmedelslagen. Vi kontrollerar verksamheter där livsmedel tillverkas, lagras, säljs eller serveras. Kontrollen betalas med avgifter, oftast genom årlig kontrollavgift. 

Bygg- och miljönämnden inspekterar er verksamhet efter att ni har startat. Det innebär att förprövning inte sker av livsmedelslokal eller livsmedelshantering. Det är ni som har ansvaret att lokalen uppfyller livsmedelslagen från och med den dag ni startar upp.

Checklista

Här får du som funderar på att starta en matservering tips om vilka regler som gäller i branschen och vilka kommunala tillstånd som kan vara aktuella för dig att söka. Exempel på matservering är: restaurang, kafé, pizzeria, gatukök, korvkiosk och cateringverksamhet. Som hjälp har vi sammanställt en checklista med länkar till viktiga hemsidor och till relevant lagstiftning.

 • Bolagsform:

Tänk över vilken typ av bolagsform du ska ha. Information om detta finns på Verksamt.se

 • Lokalen:

Du behöver hitta en lokal som passar din verksamhet. Vill du veta vad lagen säger så finns information i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Läs särskilt i Bilaga II om krav på livsmedelslokaler.

 • Kunskap:

Du som vill starta och driva en livsmedelsverksamhet måste ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien, om livsmedelslagstiftningen samt tillhörande förordningar.

 • Registrera:

Innan du startar måste du registrera din verksamhet hos Bygg- och miljönämnden. Detta gör du genom att fylla i och skicka in blanketten ”anmälan livsmedelsanläggning”. Tänk på att blanketten ska skickas in 14 dagar innan du startar. Behöver du hjälp att få blanketten utskriven är du välkommen att kontakta Bygg- och miljönämnden. Vid registrering tas en avgift ut som motsvarar en timmes kontrolltid.

 • Fettavskiljare:

Restauranger, storkök och bagerier måste i de flesta fall ha en fettavskiljare. Kontakta VA- och avfallsavdelningen för mer information.

 • Serveringstillstånd:

För att servera alkohol till allmänheten behöver du söka serveringstillstånd, ansökan gör du hos Socialtjänsten.

 • Uteservering:

För att få ha en uteservering krävs tillstånd från Polisen för att få använda allmän plats. Du behöver också söka bygglov hos bygg- och miljönämnden.


Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist
Livsmedelsinspektör
Tfn: 0140-681 23

Monica Ryttman
Livsmedelsinspektör
Tfn: 0140-681 62

Senast ändrad:  2021-06-23

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR