Tranås kommun
SERVERING AV ALKOHOL

Servering av alkoholhaltiga drycker

Servering av spritdrycker, vin och starköl får endast ske om tillstånd givits enligt alkohollagen. Enkelt uttryckt betyder det att serveringstillstånd krävs vid försäljning av alkohol i en serveringslokal.


Ansök om serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering året runt eller vid enstaka tillfälle till allmänheten, i en förening, till ett företag eller annat slutet sällskap. En ny ansökan måste göras när ett beviljat tillstånd ska ändras vad gäller tid, serveringsyta, ägarbyte eller byte av bolagsform.


Lämpliga lokaler

För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serveringstillstånd bara får ges till den som kan visa att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Serveringsstället ska dessutom uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler.

E-tjänst för att ansöka om tillstånd.

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

Ansökan om serveringstillstånd

E-tjänst för dig som har serveringstillstånd i Tranås kommun.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i Tranås kommun.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du maila en begäran till tillstand@tranas.se eller kontakta alkohol- och tobakshandläggaren på telefon 0140-681 95.

I begäran skall du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.

Inloggning tillståndshavare i Tranås kommun

Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Alkohol- och tobakshandläggare
Tfn: 0140-681 95

Besöksadress:
Socialtjänsten, Förvaltningskontor 
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2020-12-09

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR