Tranås kommun

Nyheter

 • Besparingsförslag från socialtjänsten
  [2019-01-30] Socialnämnden redovisar ett underskott 2018 på 30,5 miljoner kronor och läget är fortsatt mycket ansträngt. För att klara befintlig verksamhet måste socialtjänsten föreslå ytterligare besparingar och lägger fram ett förslag till sparpaket med en rad åtgärder.


 • Ansträngt ekonomiskt läge i Tranås kommun
  [2019-01-29]Tranås kommun har under en lång period visat goda ekonomiska resultat men sedan en tid tillbaka är det ekonomiska läget ansträngt. Det krävs besparingar för att nå en budget i balans.


 • Musikcaféserien- Rigmor Gustafsson quartet
  [2019-01-25] Efter jul- och nyårsuppehållet är det nu dags för vårterminens första konsert i Musikcaféserien, jazz med guldkant.


 • Tranås kommun ingår i Glokala Sverige - för hållbar utveckling
  [2019-01-23] Tranås kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundet och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige.


 • Ny samhällsbyggnadschef
  [2019-01-17] Patrik Karlsson blir ny samhällsbyggnadschef i Tranås kommun. Han tillträder den 1 mars.


 • Goda resultat i medborgarundersökning
  [2019-01-16]I en medborgarundersökning som genomförts under hösten 2018 har slumpvis utvalda Tranåsbor fått svara på frågor om Tranås kommun som plats att leva och bo på, om kommunens verksamheter och om möjligheterna till inflytande. Nu har resultatet från undersökningen kommit.


 • Nytt i konstsamlingen!
  Titta på vilka konstverk som Tranås kommun har köpt in under 2018!


 • Stipendier och föreningspriser 2019
  Lämna förslag på värdig prismottagare av kultur- och fritidsnämndens stipendiepriser 2019 senast den 31 mars.


 • Kommande VA arbete på Katarpsvägen
  Tranås kommun kommer att utföra en utbyggnad av det kommunala VA-nätet i del av Katarpsvägen. Arbetet startar vecka 2 och kommer pågå under ca 4 veckor och återställning av asfalt kommer att färdigställas i vår.


 • Nytt nummer av Tranås Direkt
  I mellandagarna delades kommuntidningen ut till alla hushåll i kommunen. Här kan du läsa tidningen som PDF. Vill du ha ytterligare ett exemplar finns tidningen att hämta på Turistbyrån Tranås Direkt.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR