Tranås kommun

Nyheter

 • Aktuell lägesbild i socialtjänsten
  Region Jönköping fortsätter att vara en av de hårdast drabbade i landet. Det är en stor allmän smittspridning i samhället och ett ansträngt läge med högt antal covid-sjuka som kräver sjukhusvård.


 • Öppna förskolan hålls fortsatt stängd
  Öppna förskolans verksamhet hålls fortsatt stängd för att förhindra smittspridning. Beslutet gäller till och med den 14 mars 2021. • Rekommendationen att hålla 15-timmarsbarn hemma förlängs
  Med anledning av den stora smittspridningen i samhället så förlängs rekommendationen att barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga tillfälligt avstår från sin 15-timmarsplacering till och med 14 mars 2021.


 • Aktuell lägesbild inom socialtjänsten
  Smittspridningen har tagit fart igen både nationellt och i region Jönköping, där covid-avdelningar och IVA är helt fullbelagda. Viss oro finns för att vi står inför en tredje våg.


 • Förberedelserna inför det första digitala sammanträdet med kommunfullmäktige
  Den 22 februari är det dags för Tranås kommunfullmäktiges första digitala sammanträde. För att mötet ska fungera felfritt har det skett en hel del förberedelser och flera förvaltningar i kommunen har varit involverade för att sammanträdet ska kunna genomföras digitalt.


 • Ansök om flagga
  Privatperson och förening/organisation ansöker om flagga på www.tranas.se/flagga eller via blankett på Tranås Direkt.Ansök senast 31 mars 2021. Utdelning av flagga sker vid firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni i Folkets park. De personer som tilldelas en flagga kommer att meddelas inför utdelningen.


 • Aktuell lägesbild inom socialtjänsten vecka 6
  Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i socialtjänsten i Tranås kommun för vecka 6. Smittspridningen i Jönköpings region ligger kvar på en hög nivå och smittspridningen i Tranås kommun är fortsatt en av de högsta i länet. 


 • Sportlov i pandemi-tider
  Under sportlovet vecka 7, arrangerar Kultur & Fritid möjligheter till aktiviteter för skollediga barn och ungdomar. Aktiviteterna äger rum utomhus, digitalt eller under begränsade former inomhus.


 • Äldre aktiveras med hjälp av ny teknik
  Kan digitala verktyg vara ett sätt att minska ensamheten och stimulera äldre på våra särskilda boenden? Ja, nu testar äldreomsorgen och demensteamet i Tranås kommun nya sätt för att aktivera äldre och dementa.


 • Upphandlingsenheten arbetar för hållbara avtal
  Den 1 februari började ett avtal gälla som gör det möjligt för verksamheterna inom kommunen att köpa in begagnade och renoverade möbler. De som drivit på det här hållbara avtalet är upphandlingsenheten själva och de ser avtalet som ett positivt steg inför framtiden.


 • Fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare återupptas
  Från och med måndag den 8 februari är det möjligt för barn och unga födda 2002 eller senare att delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter.


 • Aktuell lägesbild inom socialtjänsten
  Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i socialtjänsten i Tranås kommun för vecka fem.


 • Förorenad mark vid pendelparkering utreds vidare
  I höstas upptäcktes föroreningar i marken i samband med arbetet att utöka pendelparkeringar. Just nu analyseras provtagningar som tagits i marken och det är dagsläget fortsatt oklart när byggnationerna av parkeringsplatser kan upptas igen.


 • Planerat underhåll av simhallens bassänger tidigareläggs
  Det planerade underhållsarbetet av simbassängerna i simhallen kommer att tidigareläggas enligt beslut från kultur- och fritidsförvaltningen och Tranåsbostäder. Anledningen till att arbetet tidigareläggs är på grund av de hårda restriktioner som råder nu. Den stora bassängen i simhallen kommer vara stängd till och med den 1 mars medan den lilla undervisningsbassängen är stängd under veckorna 6 och 7.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR