Tranås kommun

Nyheter

 • Digitala föreläsningar för bostadsrättsföreningar
  De kommunala energi- och klimatrådgivningarna i Jönköpings län bjuder in till tre gratis digitala föreläsningar där ni får lära er hur ni kan framtidssäkra er bostadsrättsförening för ett fossilfritt samhälle, hur ni kan bli mer energieffektiva och minska såväl de gemensamma som enskilda elräkningarna.


 • Det händer på påsklovet
  Under påsklovet vecka 14 arrangerar Kultur & Fritid möjligheter till gratis lovaktiviteter för skollediga barn och ungdomar.


 • De påbörjar andra året i forskningsprojektet
  Hubbarpsskolan och Junkaremålsskolan påbörjar nu andra omgången av screening inför ett pågående forskningsprojekt som ska ge lärare verktyg för att jobba med elever som inte når målen inom matematik och svenska. 


 • Earth Hour 2021
  Lördagen den 27 mars kl. 20:30-21:30 Släck för vår enda planet - Är du med?


 • Hälsokommunikatörer informerar om covid-19 på olika språk
  För att nå ut med information om covid-19 och vaccination på olika språk, besöker region Jönköpings läns hälsokommunikatörer nu bostadsområden i Tranås. – Det är viktigt att vi når alla invånare med olika språkbakgrund, säger Agnetha Karlsson, folkhälsosamordnare i Tranås kommun.


 • Tennis/badmintonhallen öppnar för spel
  Från och med 18 mars 2021 kommer det att vara möjligt att boka tider och spela i tennis- och badmintonhallen. Tiderna gäller dock enbart tennis- och badmintonspel.


 • Ny gång och cykelbana på sträckan Östra vägen - Bredstorps IP
  Under v 12 påbörjas arbetet med en ny gång och cykelbana från Östra vägen upp till Bredstorps IP.


 • Aktuell lägesbild inom socialtjänsten
  Detta blir den sista veckorapporten om coronaläget inom socialtjänsten. Den veckovisa rapportering startade när läget var mycket ansträngt och det fanns ett stort behov av att informera om situationen i förvaltningen. Skulle läget förändras kan rapporten komma att tas upp igen.


 • Öppna förskolans verksamhet hålls fortsatt stängd
  Öppna förskolans verksamhet kommer att vara stängd under en längre period. Anledningen är den rådande pandemin samt rekrytering av en ny medarbetare.


 • Rekommendationen att hålla 15-timmarsbarn hemma upphör
  Från och med måndagen den 15 mars kommer rekommendationen att hålla 15-timmarsbarn hemma att upphöra.


 • Aktuell lägesbild inom socialtjänsten
  Region Jönköping går nu ur krislägesavtalet vilket kan komma att innebära att vi får ta ett större ansvar i kommunerna för vård av covid-sjuka. Antalet personer som behöver sjukhusvård har dock gått ned något.


 • Tranås kommun sänker sina koldioxidutsläpp
  Tranås kommun arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen genom att effektivisera pendlings- och tjänsteresor. Under de två senaste åren har utsläppen minskat med 11 % per anställd.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR