Stäng sök
Tranås logotyp

Arbete på Beckhemsvägen

Publicerad: | Senast uppdaterad:

I slutet av v.17 påbörjas arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelväg samt upphöjt övergångsställe och busshållplats längs med Beckhemsvägen. Den berörda sträckan är markerad på kartan nedan med gul linje.

Arbetet kan inskränka på framkomligheten. Vi ber er följa skyltning på plats samt visa hänsyn till de som arbetar i området. Om möjligt välj annan väg.

Bild visar sträckan Beckhemsvägen