Vägarbete på Hjälmarydsvägen

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Onsdagen den 8 juni påbörjas arbetet med att anlägga en ny gång och cykel väg längs Hjälmarydsvägen, delen mellan Hjälmarydsvägen 1 och korsningen Hjälmarydsvägen/Toståsvägen. Arbetet beräknas pågå fram till fredagen den 15 juli. Under arbetets gång kommer trafiken i perioder vara påverkad så vi ber att ni om möjlighet finns väljer en alternativ väg. När ni passerar området, visa hänsyn till de som arbetar på platsen.