Avstängning Stadshusbron

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Stadshusbron av stängd för fordonstrafik vecka 42 - 45. Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna passera bron.