Vattensamlingar

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Just nu smälter snö och is i snabb takt, vilket gör att det blir en större mängd vatten, som ansamlas vid dagvattenbrunnar. Flertalet dagvattenbrunnar är igenfrusna, vilket leder till att större ansamlingar av vatten inte har någonstans att ta vägen. Gatuenheten tillsammans med VA-avdelningen jobbar just nu med att åtgärda dessa genom att tina dagvattenbrunnarna. Arbetet kommer fortsätta tills alla brunnar är isfria.