Junkaremålsskolan

På Junkaremålsskolan går elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns ett fritidshem, en grundsärskola som tar emot elever från hela kommunen och förberedelseklass för årskurs 1–6.

På Junkaremålsskolan studerar och arbetar närmare 800 elever och 120 anställda. Från förskoleklass till årskurs 6 finns 2–3 klasser i varje årskurs. I årskurs 7–9 finns fem klasser per årskurs.

Junkaremålsskolan ligger både centralt och naturnära. Vi har gångavstånd till simhallen och Bredstorps idrottsplats, med ishall, bandybana, tennishall, fotbollsplaner och friidrottsbanor. Skolgården gränsar till ett strövområde med skogen i öster och Svartån i väster, vilket inbjuder till utflykter och fältstudier och möjliggör profilering inom idrott och hälsa.

Grundsärskola

På skolan finns två inriktningar av grundsärskolan. För elever i årskurs 1–9 finns inriktningen ämnesområden (före detta Träningsskolan) och för elever i årskurs 7–9 finns inriktningen ämnen.

Fritidshem

Junkaremålsskolans fritidshem har fyra avdelningar och finns i samma lokaler som förskoleklasserna.

Junkaremålsskolans fritidshem

Eleverna har möjlighet att påverka via klassråd och elevråd. Elevrådet träffas regelbundet för att diskutera och fatta beslut i aktuella frågor som kommer från klassråden.

För att öka samverkan mellan vårdnadshavare och skolan har vi ett barn- och utbildningsråd. Rådet består av:

  • föräldrarepresentanter från varje årskurs
  • representanter från skola och fritidshem
  • rektor och biträdande rektor
  • kommunpolitiker

Gruppen träffas 2–3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar från mötena finns att läsa på SchoolSoft.

Skolan jobbar för att skapa trygghet och en lugn studiemiljö, fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling och vilka åtgärder som finns.

Anmäl när ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning. Rapportera frånvaro via SchoolSoft senast kl. 07.50 den dag det gäller.

Logga in i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adress

Junkaremålsskolan
Sofia Dahlbergs gata 1
573 37 Tranås

Rektor åk F–6, fritidshem och grundsärskola inriktning ämnesområden

Susanne Lantz
Telefon: 0140-684 17
E-post: susanne.lantz@tranas.se

Rektor för åk 7–9, grundsärskola inriktning ämnen och autismgrupp

Cathrine Hoff
Telefon: 0140-684 41
E-post: cathrine.hoff@tranas.se

Administratör åk 7-9

Lisa Lindvall
Telefon: 0140-684 42
E-post: lisa.lindvall@tranas.se

Administratör åk F-6

Madelene Borg Åkesson
Telefon: 0140-684 12
E-post: madelene.borgakesson@tranas.se

Studie- och yrkesvägledare

Elin Jones
Telefon: 0140-684 44
E-post: elin.jones@tranas.se

Skolsköterska F–3

Malin Palm
Telefon: 0140-684 77
E-post: malin.g.palm@tranas.se

Skolsköterska åk 4-6

Belinda Kvist
Telefon: 0140-685 07 eller 070-619 76 74
E-post: belinda.kvist@tranas.se

Skolsköterska åk 7-9

Emelie Mårtensson
Telefon: 0140-684 47   
E-post: emelie.martensson@tranas.se

Skolkurator F–6

Gitte Kurkela
Telefon: 0140-684 19
E-post: gitte.kurkela@tranas.se

Kontantkurator åk 7–9, januari-april 2023

Jenny Bradge Öhman
Telefon: 0140-688 82 eller 070-339 88 82
E-post: jenny.bragde.ohman@tranas.se

Senast publicerad: