Val av skola och skolbyte

Här hittar du information om skolval och hur du ansöker om byte av grundskola.

Skolplacering

Alla skolpliktiga barn är garanterade en plats i den kommunala grundskolan från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Barnets folkbokföringsadress styr vilken skola barnet är anvisad till. Kommunen är skyldig att placera ett barn i en skola nära hemmet, i enlighet med närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär dock inte att ett barn är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Vårdnadshavare har även rätt att ansöka om plats i en annan skola för sitt barn, antingen en kommunal eller fristående skola.

Om du flyttar in till Tranås kommun och behöver skola för ditt/dina barn ska du ansöka på den här blanketten: Inflyttningsblankett Pdf, 236 kB.

Om du vill byta skola måste du ansöka om det. Det gör du via den här blanketten: Skolbytesblankett Pdf, 233.2 kB.

Skolbyte under läsåret sker i mån av plats på den önskade skolan. Skolbyte genomförs vid två tillfällen
per läsår. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.

  • Vid terminsstart efter sommarlov
  • Vid terminsstart efter jullov

Om du flyttar från Tranås kommun och ditt/dina barn inte längre ska gå på en av Tranås kommunala skolor fyller ni i och lämnar in den här blanketten: Utflyttningsblankett Pdf, 234.7 kB.

Vid flytt från Tranås kommun har ditt/dina barn rätt att gå kvar i sin skola resterande tid av det påbörjade läsåret, om så önskas. Om ditt/dina barn endast har en årskurs kvar i grundskolan eller grundsärskolan har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen i samma skola. Skolskjuts anordnas ej av kommunen.

Om ni önskar att ansöka om skolgång under en längre period än detta ska hemkommunen, där eleven är folkbokförd, lämna sitt yttrande innan Tranås kommun fattar sitt beslut.

Enligt Skollagen har en elev rätt att gå i en annan kommuns skola om hen har särskilda skäl att få gå i skolan där utifrån sina personliga förhållanden. Innan den andra kommunen fattar beslut om att ta emot eleven ska den hämta in ett yttrande från elevens hemkommun. Elever som önskar att byta skola till en annan kommun behöver själv kontakta den aktuella kommunen för att se om de har möjlighet att ta emot eleven.

Kontakta administratör Louise Widing via kontaktuppgifter nedan för att få mer information hur ni ska gå till väga om ni bor i Tranås kommun men vill ansöka om skolgång i en annan kommun.

Blanketter

Inflyttningsblankett Pdf, 236 kB.

Skolbytesblankett Pdf, 233.2 kB.

Utflyttningsblankett Pdf, 234.7 kB.

Samtliga blanketter ska skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshusplan 1
573 82 Tranås

Kontakt

Administratör

Louise Widing
E-post: louise.widing@tranas.se
Telefon: 0140-683 44

Senast publicerad: