Tranås Stadshus AB, protokoll 2022-09-07

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

7 september 2022

Paragrafer

28-31

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.