Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-09-07

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

7 september 2022

Paragrafer

246-252, 254-263

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-09-07

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.