Kommunfullmäktige, protokoll

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

5 september 2022

Paragrafer

117-146

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset, Tranås

Protokoll

Kommunfullmäktige protokoll 2022-09-05 Pdf, 410.5 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.