Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-09-21

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

21 september 2022

Paragrafer

260-266

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-09-21

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.