Kommunstyrelsen, protokoll 2022-09-20

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

20 september 2022

Paragrafer

166-185

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset, Tranås

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-20 Pdf, 256.6 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.