Valnämnden, protokoll 2022-09-14

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

14 september 2022

Paragrafer

60-62

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset, Tranås

Protokoll

Valnämndens protokoll 2022-09-14 Pdf, 115.6 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.