Socialnämnden, protokoll 2022-09-21

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

21 september 2022

Paragrafer

128-130, 132-143

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Socialnämndens protokoll 2022-09-21 Pdf, 459.9 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.