Kommunstyrelsen, protokoll 2023-01-10

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

10 januari 2023

Paragrafer

1-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset, Tranås

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-10 Pdf, 3.9 MB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.