Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2023-01-11

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

11 januari 2023

Paragrafer

1-6 och 9-15

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2023-01-11

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.