Teknik- och griftegårdsnämnden, protokoll 2023-01-11

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

11 januari 2023

Paragrafer

1—12

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset, Tranås

Protokoll

Teknik- och griftegårdsnämndens protokoll 2023-01-11 Pdf, 382.8 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.