Kommunfullmäktige protokoll 2023-01-16

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

16 januari 2023

Paragrafer

1-24

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Kommunfullmäktiges Pdf, 410.9 kB. protokoll 2023-01-16

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.