Socialnämnden, protokoll, § 14 2023-01-25

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

25 januari 2023

Paragrafer

14

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Socialnämndens protokoll 2023-01-25 Pdf, 112.5 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.