Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2023-01-25

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

25 januari 2023

Paragrafer

23-30

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2023-01-25

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.