Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 3 oktober 2022

Anslaget: Tas ner:

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 3 oktober 2022 kl. 18.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas