Aktförvaring enligt miljöbalken

Anslaget: Tas ner:

Rolf Erikssons Åkeri AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länstyrelsen Östergötland ansökt om tillstånd enligt miljöbalken. Handlingarna i ärendet finns hos aktförvararen i kommunen.

Aktförvaring Pdf, 332.2 kB.