Ansök om flagga eller fana

Utdelning av fana och flagga på Sveriges nationaldagen den 6 juni 2022

Nu kan du som privatperson eller förening ansöka om en svensk flagga eller fana som gåva på
Sveriges nationaldag.

Utdelning av flagga/fana sker vid firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni i Folkets park. De
personer som tilldelas en flagga kommer att meddelas inför utdelningen.

Föreningar och organisationer ansöker senast den 1 januari 2022.
Privatpersoner ansöker via vår e-tjänst eller via blankett som finns att hämta på servicekontoret Tranås Direkt, Storgatan 22, senast den 31 mars 2022.

Ansök som förening Länk till annan webbplats.
Ansök som privatperson Länk till annan webbplats.